Menu
Uwaga!
Uprzejmie informujemy iż od dnia 1.08.2007r. zmieniliśmy adres siedziby naszej firmy.
Przeszukaj serwis    
Filtry włókninowe

Przy pomocy tkaninowych odpylaczy usuwa się najdelikatniejsze cząsteczki zanieczyszczeń powietrza. Przez specjalnie spreparowane materiały filtracyjne przepuszcza się zapylone powietrze. Pozostawia ono na płaszczyźnie materiału porowatą warstwę pyłu, która również stanowi czynną warstwę filtracyjną. Materiał filtracyjny spełnia tu rolę sita oddzielającego. Te odpylacze stosuje się tam, gdzie wymagana jest duża skuteczność odpylania, a gaz odpowiada warunkom tego rodzaju oczyszczania, i istnieje możliwość doboru odpowiedniego materiału filtracyjnego. Również stosuje się go tam, gdzie zależy nam na odzyskaniu wartościowych pyłów w postaci suchej. Do tego typu urządzeń należą: Fabri-Pulse K, Fabri-Pulse MS, Fabri-Pulse B i Fabri-Pulse MH.

Fabri-Pulse K, MS, B
Jak to widać na rysunku zanieczyszczony gaz wchodzi od zewnątrz do wnętrza przez worki filtracyjne. Pył zostaje odłączony na zewnątrz, zaś czysty gaz płynie poprzez worki, potem przez dyszę Venturiego do komory gazu oczyszczonego. Worki są zamocowane w sztywnych koszach, aby zapobiec zetknięciu się ścianek worka. Czyszczenie przeprowadza się metodą "Pulse-Jet". (Pulsacyjny wtrysk) Te urządzenia buduje się w różnych wielkościach stosownie do potrzeb. Jako standardowe medium filtrujące stosuje się polyestrowy filc (włóknina). Bywają też pewne odmiany inne, jak PTFE, Polyaramidy itp.

Urządzenia te znajdują zastosowanie przy przeładunku i przerabianiu środków spożywczych, farmaceutycznych, cementu, chemikalii, proszków gumowych, tytoniu, kruszywa kamiennego i rud. Przy obróbce drewna, odlewniach, urządzeniach do spalania, suszarkach bębnowych.

Fabri-Pulse MH
Jest to filtr workowy z wykorzystaniem zalet filtrów kasetowych. Dzięki możliwości bocznego wyjmowania kaset skraca się czas obsługi do minimum. Dzięki prostej konstrukcji wsuwania i mocowania można kasety łatwo wyjmować i wkładać.

Boczne dojście do obsługi pozwala na stosowanie tych oczyszczaczy w niskich pomieszczeniach. Urządzenie może znaleźć zastosowanie przy odpowietrzaniu zbiorników, silosów, przenośnikach taśmowych, przy przesiewaniu przez sita, przy rozdrabnianiu, transporcie materiałów i przy obróbce metali.

 
© 2007 FHK Handelsagentur
Projekt & cms: www.zaler.pl
FHK Handelsagentur
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 48
Tel. +48 22 662 21 10
Tel./Fax +48 22 662 21 15
e-mail: