Menu
Uwaga!
Uprzejmie informujemy iż od dnia 1.08.2007r. zmieniliśmy adres siedziby naszej firmy.
Przeszukaj serwis    
Urządzenia odpylające

Są to urządzenia, które pozwalają na oczyszczanie gazów z pyłów, ich działanie polega na przenoszeniu pyłów z gazu do cieczy, zwykle wody. Są to zatem odpylacze mokre. Stosuje się je do oczyszczania gazów gorących, gazów bardzo wilgotnych i gazów, których suchy pył grozi wybuchem lub zapaleniem. Znajduje również zastosowanie, gdzie odpowiedni obieg wybranego pyłu w postaci szlamu jest potrzebny przez zawrócenie go do procesu.

Firma AAF oferuje różne rozwiązania tych urządzeń, a mianowicie: Roto-Clone N, Roto-Clone W, Roto-Clone R, Kinpactor.

Roto-Clone N
Urządzenie oczyszcza powietrze z pyłów przez kombinację działania siły odśrodkowej i gruntownego wymieszania zanieczyszczonego powietrza z wodą. Pył zostaje odseparowany z powietrza za pomocą kurtyny wodnej, wytworzonej przez przepływ powietrza poprzez częściowo zanurzony, stacjonarny zawirowacz. Urządzenie nie posiada żadnych części ruchomych, pomp lub innego dodatkowego wyposażenia. Zajmuje mało miejsca i jest łatwe do zainstalowania. Urządzenie może być dostarczone z automatycznym odszlamowaniem okresowym lub ciągłym  zgodnie z życzeniem.
Znajduje zastosowanie przy przeładunku chemikaliów, tworzyw sztucznych, piasku lub węgla, przy mechanicznej obróbce metali i skóry, przy suszeniu koksu, w asfaltowniach, odlewniach i walcowniach, oraz w zakładach produkcji akumulatorów.

Roto-Clone W
Ten kompaktowy mokry odpylacz łączy w sobie efekt wodnego płukania z dynamicznym oddzielaniem płynu
za pomocą obracającego się wirnika, który może zarazem spełniać rolę wentylatora odciągowego. Zużycie wody w tym urządzeniu jest ograniczone, ponieważ na płaszczyznach wirnika wymaga się bardzo cienkiej warstwy wody (film wodny). Oddzielony płyn zostaje odprowadzony jako szlam. Urządzenie nadaje się do zastosowania w przypadkach konieczności utrzymania dużej czystości, oraz w pomieszczeniach sanitarnych. Znajduje zastosowanie w suszarniach cukru, soli, w przygotowalni piasku formierskiego w odlewni, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gumowym, tytoniowym, przy produkcji tworzyw sztucznych, w kuchennych instalacjach wyciągowych.

Roto-Clone R
To urządzenie pracuje na zasadzie odrzutu i uderzenia. Zanieczyszczone powietrze wchodzi stycznie i z dużą prędkością do stożków, których powierzchnia jest zwilżana wodą. Cząsteczki pyłu uderzają o nawilżone powierzchnie boczne stożków. Woda omywa powierzchnie stożków i odprowadza wytrącone pyły. To urządzenie można stosować w przemyśle nawozów sztucznych, w przemyśle ceramicznym, farmaceutycznym, spożywczym, odlewniczym i przy przemieszczaniu materiałów sypkich.

Kinpactor
Jak to widać na rysunku zanieczyszczone powietrze wchodzi od góry do dyszy Venturiego. Z boku jest doprowadzana woda. Na skutek nagłego zwężania, a potem nagłego rozprężenia przepływającego powietrza z wodą następuje zróżnicowanie prędkości zawartych w strumieniu składników i wytrącenie pyłu z powietrza. We wstępie wspomniano, że sprawność urządzenia zależy od wielkości spadku ciśnienia.W tym celu w niniejszym urządzeniu w gardzieli zwężki jest wbudowany stożek umożliwiający regulację spadku ciśnienia stosownie do charakterystyki gazu. Urządzenie to można stosować w instalacjach spalania, suszenia, chłodzenia, przy lutowaniu, w przemyśle chemicznym, stalowniczym, celulozowym, papierniczym.

 
© 2007 FHK Handelsagentur
Projekt & cms: www.zaler.pl
FHK Handelsagentur
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 48
Tel. +48 22 662 21 10
Tel./Fax +48 22 662 21 15
e-mail: