Dane techniczne

Roll-O-Mat
AmerGlas AmerTex R AmerTex F
Typ M85  M94 Blue M57 M57 M57 R15 R17 R20 R29 R50 F30 F55 F60
Grubość (mm) 50  50 19 13 25 50 12 8 30 20 16 20 20 20
Klasa EN 779 G2 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G4 F5 F5 F5
Stopień filtracji (%) 75-80 80-85 65-70 65-70 70-75 75-80 75-80 75-80 80-85 80-85 90 96 98 98
Skuteczność (%) -  - -  - - - - - - - 40-45 45-50 45-50
Maksymalna temperatura pracy (°C) 80  80 100 80 80 80 100 100 65 100 100 100 100 100
Początkowa różnica ciśnienia  (Pa) 35  45 45 25 35 40 17 17 80 26 42 25 35 35
Końcowa różnica ciśnienia (Pa) 130  130 100 130 130 130 130 130 250 200 200 450 450 450
Średnia prędkość napływowa (m/s) 25 25 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2.0 1.5 1.5 0.25 0.25 0.25
Numer katalogu 203  203 510 512 512 512 504 504 504 504 504 532 532 532
Roll-O-Mat
AmerGlas Blue i M57
Amer Tex R
Amer Tex F
powrót