Menu
Uwaga!
Uprzejmie informujemy iż od dnia 1.08.2007r. zmieniliśmy adres siedziby naszej firmy.
Przeszukaj serwis    
Filtry wstępne - zastosowanie

Aby przedłużyć żywotność filtra dokładnego, wysokosprawnego, należy najpierw odseparować ze strumienia powietrza owady i pyły zgrubne, gdyż one to w pierwszej kolejności zanieczyszczają filtry główne.

AmerGlas M 57
To wymieniane medium filtracyjne zbudowane jest z przeplatających się wzajemnie włókien szklanych. Po stronie powietrza wlotowego znajdują się zgrubnie tkane włókna szklane o większym przekroju. Postępując ku środkowi przekrój włókien staje się coraz mniejszy, a mata bardziej gęsta. Ta progresywna budowa umożliwia wyłapanie cząstek pyłów na całej głębokości medium filtracyjnego, co przedłuża żywotność filtra. Zdolność pochłaniania pyłów jest podwyższona dodatkowo poprzez nasycenie medium filtracyjnego substancją "VISCOSINE"

AmerKleen M 80
Mówimy tutaj o grubym, wymienialnym medium filtracyjnym, o również progresywnej budowie z włókna szklanego. W tym przypadku jest także wykorzystana do pochłaniania pyłów cała głębokość medium filtracyjnego. Tkanina ta jest również pokryta specjalną substancją wiążącą, produkt AAF. Podwyższenie skuteczności maty filtracyjnej powoduje dodatkowo jej spłaszczenie przy zakładaniu na ramę z 95 mm do 50 mm.

 
© 2007 FHK Handelsagentur
Projekt & cms: www.zaler.pl
FHK Handelsagentur
02-495 Warszawa
ul. Dzieci Warszawy 48
Tel. +48 22 662 21 10
Tel./Fax +48 22 662 21 15
e-mail: